Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
BAHASA MALAYSIA | ENGLISH

Portal Rasmi

Jabatan Perikanan Laut Sarawak

Sarawak-Program Pembangunan Tukun Tiruan di Negeri Sarawak

[Go Back]

Program Pembangunan Tukun Tiruan di Negeri Sarawak

Tukun  tiruan adalah merupakan satu struktur bahan binaan manusia yang terletak di dalam air. Lazimnya  struktur  ini  dibina  bagi tujuan menambahkan  kepadatan  sumber  perikanan setempat. Selepas satu tempoh, tukun tiruan akan berubah menjadi suatu habitat  yang  sesuai  untuk  perlindungan,  pembiakan  dan  tempat  mencari  makanan kepada sebahagian besar spesies ikan dan habibat  pelbagai  jenis flora  dan  fauna  yang  lain. Contoh-contoh  tukun   tiruan  yang   terdapat   di Malaysia adalah seperti tukun tayar, tukun  pelantar  minyak yang terletak di Shiwa  Miri,  kapal-kapal  atau bot-bot yang ditenggelamkan, tukun yang dibuat daripada PVC, tukun tetrapod, tukun udang karang, tukun sotong, tukun dasar lembut, tukun rekreasi dan tukun penghalang pukat tunda.

Bagi  tukun tiruan di negeri Sarawak,  sejarah pembinaan tukun telah dimulakan sejak 1984 oleh Jabatan Perikanan Laut.Pembinaan tukun tiruan ini dimulakan  dengan   mengumpulkan   tayar-tayar terbuang, menebuk, mengikat dan menyusun tayar-tayar tersebut di dasar laut perairan negeri Sarawak.

OBJEKTIF

Antara objektif utama Projek Pembangunan Tukun Tiruan Negeri Sarawak adalah:

1. Dijadikan    sebagai    penghalang    kepada  pencerobohan pukat tunda.

2. Membaikpulih atau menghasilkan satu habitat baru bagi ikan demersal yang musnah disebabkan oleh pencerobohan pukat tunda.

3. Meningkat sumber perikanan persisir pantai

4. Mewujudkan kawasan habitat baru.

5. Meningkatkan ekonomi nelayan pantai

6. Menyokong  pembangunan perikanan  rekreasi.

SEJARAH DAN JENIS-JENIS TUKUN TIRUAN YANG TERDAPAT DI NEGERI SARAWAK

 

Jabatan Perikanan Laut Sarawak telah menyedari masalah pencerobohan pukat tunda sejak tahun 70an lagi. Sehubungan  dengan  perkara  tersebut,  Jabatan Perikanan Laut  Sarawak telah meletak berbagai-bagai jenis  tukun  tiruan  dalam  pelbagai  rekabentuk  di sepanjang pantai negeri Sarawak. Antaranya  adalah  tukun tayar, tukun  bebola, tukun kapal (hasil dari kapal asing yang dirampas), tukun dasar lembut, tukun rekreasi, tukun kuboid, tukun penghalang pukat tunda dan tukun pelantar minyak.  Sarawak   merupakan   negeri  pertama  di Malaysia  yang  mempunyai   tukun  tiruan   pelantar minyak  yang  diberikan  secara  percuma  oleh Syarikat Petronas.

KAJIAN PEMILIHAN TAPAK TUKUN TIRUAN

Kajian pemilihan tapak tukun telah dijalankan oleh Institut Penyelidikan Perikanan Bintawa (FRI), Bahagian Sarawak dan Labuan, di kawasan antara 5 - 10 batu nautika  daripada pantai Negeri Sarawak. Daripada kajian  tersebut  kebanyakan  kawasan  adalah  jenis berlumpur dan berpasir. Antara sebahagian tukun yang telah dilabuh oleh Jabatan Perikanan Laut Sarawak dan rekabentuk serta butirannya adalah seperti berikut :- 

Jenis Tukun : Tukun Tiruan Tayar

Berat Seunit : 150 kilogram

Kedalaman air dilabuh : 16 - 20 meter

Jumlah dilabuh sehingga sekarang : 195,641 unit

Kawasan : 8 Tapak 

Jenis Tukun : Tukun Bot Rampasan

Kedalaman air dilabuh : 16  - 20 meter

Jumlah dilabuh sehingga sekarang : 155 unit

Kawasan : 6 Tapak

Jenis Tukun : Tukun Bebola

Saiz : 6’ (L) x 3.8’ (T)

Berat Seunit : 1.8 tan

Kedalaman air dilabuh : 20 meter

Jumlah dilabuh sehingga sekarang : 3,504 unit

Kawasan : 9 Tapak 

Jenis Tukun : Tukun Jenis Kuboid

Saiz : 2.5m (L) x 2.5m (P) x 2.5m (T)

Berat Seunit : 18 tan

Kedalaman air dilabuh : 25 meter

Jumlah dilabuh sehingga sekarang :30 unit

 

Jenis Tukun : Tukun Dasar Lembut

Saiz : 3.45m (L)x 3.45m (P)x 2.5m (T)

Berat Seunit : 28 tan

Kedalaman air dilabuh : 15 meter

Jumlah dilabuh sehingga sekarang : 100 unit

Jenis Tukun : Tukun Rekreasi

Saiz : 1.8m (L) x 1.85m (T)

Berat Seunit : 8 tan

Kedalaman air dilabuh : 20 meter

Jumlah dilabuh sehingga sekarang :232 unit

Jenis Tukun : Tukun Dasar Lembut ( Penghalang Pukat )

Saiz : 3.45m (L)x 3.45m (P)x 3.725m (T)

Berat Seunit : 30 tan

Kedalaman air dilabuh : 20 - 25 meter

Jumlah dilabuh sehingga sekarang : 30 unit


Kemaskini pada 2018-07-05 00:58:45 daripada Farhan

  •  
  • Print
  • Email this page