Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
BAHASA MALAYSIA | ENGLISH

Portal Rasmi

Jabatan Perikanan Laut Sarawak

Visi Misi

isi
Peneraju Transformasi Perikanan Mampan dan Berdaya Saing.

 

Misi

1 . Membangunkan industri perikanan yang dinamik berpandukan pasaran melalui pendekatan kreatif dan inovatif.

2 . Menguruskan sumber perikanan negara secara efisyen, inovatif dan mesra alam berasaskan maklumat saintifik dan tadbir urus yang rapi.

3 . Melonjakkan sistem penyampaian berteraskan modal insan yang berkemahiran, berpengetahuan dan profesional.

 

Objektif

1 . Merealisasikan pengeluaran ikan untuk tujuan makanan sebanyak 3.02 juta tan metrik pendapatan tahun 2020 melalui sumbangan perikanan tangkapan
     yang optimum sebanyak 1.577 juta tan metrik dan akuakultur sebanyak 1.443 juta tan metrik. (peringkat nasional)

2 . Mencapai kadar pertumbuhan purata tahunan pengeluaran rumpai laut dan ikan hiasan sebanyak 10% dan 12%.

3 . Menepati tadbir urus yang rapi dengan aktiviti-aktiviti utama Jabatan memperolehi Pensijilan ISO menjelang tahun 2020.

4 . Membangun dan mengkomersialkan teknologi baru menjelang tahun 2020.

5 . Memastikan pendapatan kumpulan sasar Jabatan yang terlibat dalam aktiviti perikanan melebihi RM 3000 sebulan.

 


Kemaskini pada 2018-05-04 10:28:20 daripada

  •  
  • Print
  • Email this page